JM-Traduction is ingeschreven bij de KvK onder nummer 57285268